HPCP1215

Chip HPCP1215 HP black 2.200 pagini EuroPrint compatibil
Chip HPCP1215 HP black 2.200 pagini EuroPrint compatibil HP
Chip black compatibil cu HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K (CB540A) ; Canon CRG-316/716 Black chip...
1,77 RON
Chip HPCP1215 HP cyan 1.400 pagini EuroPrint compatibil
Chip HPCP1215 HP cyan 1.400 pagini EuroPrint compatibil HP
Chip cyan compatibil cu HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K (CB541A) ; Canon CRG-316/716 Cyan chip...
1,77 RON
Chip HPCP1215 HP magenta 1.400 pagini EuroPrint compatibil
Chip HPCP1215 HP magenta 1.400 pagini EuroPrint compatibil HP
Chip magenta compatibil cu HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K (CB543A) ; Canon CRG-316/716 Magenta...
1,77 RON
Chip HPCP1215 HP yellow 1.400 pagini EuroPrint compatibil
Chip HPCP1215 HP yellow 1.400 pagini EuroPrint compatibil HP
Chip yellow compatibil cu HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K (CB542A) ; Canon CRG-316/716 Yellow...
1,77 RON