Developer Konica-Minolta - DV-250 BCMY -210 g EPS compatibil
Developer Konica-Minolta - bcmy compatibil cu MINOLTA BIZHUB C250, BIZHUB C250P, BIZHUB C252, BIZHUB C252P, BIZHUB C300, BIZHUB C352, BIZHUB C352P
118,00 RON